p1020654 Væggerløse Pensionistforening
Væggerløse Pensionistforening
Image is not available
Image is not available

Væggerløse Pensionistforening

pensionistforeningen1

Væggerløse Pensionistforenings formål

Væggerløse Pensionistforenings formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere til underholdende og opmuntrende arrangementer med henblik på at fremme det sociale samvær i nærområdet. Ægtefæller eller samlevere er også velkomne, selv om de måske ikke i sig selv opfylder ”kvalifikationerne”.

Foreningen har ca. 400 medlemmer – primært fra Sydfalster, men også flere fra det øvrige Falster, Lolland og Sjælland – ja, sågar har vi medlemmer fra Tyskland!

Det koster kun 50 kr. årligt at være medlem. Derudover betales et beløb for deltagelse i de forskellige arrangementer, som annonceres i et årsprogram, der omdeles til samtlige medlemmer hvert år i juni måned. Væggerløse Forsamlingshus er det centrale omdrejningspunkt og foreningens naturlige mødested.

Man indmelder sig ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer – se nedenstående kontaktdata.

Væggerløse Pensionistforenings bestyrelse

Bagerst fra venstre:
Næstformand Vagn Rasmussen, tlf. 2442 0717, winnievagn@gmail.com
Formand Oluf Hauerslev. Tlf. 2170 1600,  oluf.hauerslev@privat.dk
Sekretær Ole Frederiksen, tlf. 5240 1661, olefrederiksen@hotmail.com
Forrest fra venstre:
Bestyrelsesmedlem Arne Christiansen, tlf. 5413 6086
Kasserer Alice Hoffskov, tlf. 5413 6175, alice@hoffskov.dk

Nyheder fra formanden for Væggerløse Pensionistforening

Selv om Dyrehavsbakken i Klampenborg, som vi netop har haft en fornøjelig udflugt til i maj måned, har et slogan, der siger, ”Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken!”, så har vi altså også her i Væggerløse Pensionistforening et rigtig sjovt, hyggeligt og inspirerende samvær, hvor man møder andre positive pensionister!

Derfor vil jeg sige til alle jer derude, der ikke bryder jer om ordet ”Pensionistforening”: Prøv dog at se, hvad denne forening tilbyder! – Næste år har den bestået i 75 år!

Man kunne måske godt overveje at ændre navnet til noget mere nutidigt som en ”Seniorforening” eller en ”Forening for aktive ældre”, men vi er tro mod navnet, for i bund og grund er vores mission, at være til for at skabe glæde og sammenhold blandt pensionisterne her i vores lokalsamfund. Det koster som nævnt kun 50 kr. årligt at være medlem, så der er rigelig valuta for pengene!

Venlig hilsen

Oluf Hauerslev

Formand for Væggerløse Pensionistforening

lokalraad 4873


Foreninger | Kultur

Bliv en del af oversigten 

send e-mail: forening@sflr.dk

Sydfalster Lokalråd vil understøtte områdets bosætning, foreningsliv, erhvervsliv og det kulturelle liv.