Image
Image

VÆGGERLØSE VANDVÆRK
 startede i 1935.

Den 15 marts 1935 blev der afholdt en stiftende generalforsamling i Væggerløse forsamlingsbygning og allerede den 10. juli samme år blev vandværket igangsat.

De var ret effektive dengang.

Vandværket har i hele sin eksistens kun haft fem formænd. Kassererjobbet var indtil 2014 udført af en andelshaver i fritiden. Der har også kun været i alt fem kasserere. I 2014 blev jobbet overdraget til professionelle kræfter.

Væggerløse Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar. Det leverer vand til områderne: Hasselø, Væggerløse, Stovby og Tjæreby samt alle bebyggelser inden for de nævnte områder. Også Flatø får vand fra Væggerløse.

Ledningsnettet er forbundet med nabovandværkernes ledningsnet, så man kan hjælpe hinanden, når der er behov for det.

Der er i alt ca. 860 andelshavere, og der udsendes ca. 85.000 m3 vand hvert år.

Se mere på:  Vglvand.dk