lokalråd 4873

 

Sydfalster Lokalråd vil skabe fællesskaber på tværs af alder og interesser i vores område. Det er vores vision, og den vores arbejde udgår fra.

Vores arbejde er centreret i Væggerløse og omegn, med Stouby, Hasselø, Marielyst, Bøtø og Marrebæk som nogle af de omkringliggende perler, der gør området unikt. Området er vores ”verdens navle”, for nogle er det måske udkant, men for os er det centrum for vores liv og gerninger. Hér er tæt til alt. Her er store og åbne vidder, her er by og land, med tæt bebyggelse, sommerhusområde og marker der bølger i landskabet.

Vi har strand, skov og vand, med stort naturområde. Vi har et veludviklet erhvervsliv, som bidrager yderst positivt til byens liv.

Vi har næsten alt, fra folkeskole og folkekirke, til forsamlingshus, bibliotek, ungdomsklub og ældrecenter. Her er tilbud til unge, ældre og dem midt imellem. Vi har et aktivt og veludviklet foreningsliv med idrætsforeninger, pensionistforeninger og forskellige klubber, der har tilbud for mennesker i alle aldre. På Sydfalster er der godt at leve og godt at være. For her er der fred, ro og tryghed.

Centrum er Væggerløse med den kendte Væggerløsebakken. Områdets højeste punkt, som mange mennesker nyder synet af hver dag, både lokale, turister og mange andre. Den er på toppen, men kun i kraft af det omkringliggende. Uden byerne ved vandet, i lavere luftlag, ville Væggerløse ikke have den betydning den har i dag. Den er noget i kraft af omegnen, og sammen med omegnen.

HVORFOR?

På Sydfalster er der højt til loftet og vide rammer og her kan man virkelig gå fra vandkant til vandkant.

Som nævnt er vores vision at skabe fællesskaber på tværs af alder, baggrund og interesser i vores område og derudfra har vi skabt følgende målsætninger:

 • Sydfalster Lokalråd vil sikre og udvikle områdets tilbud.
  Vi har så mange gode tilbud, til gavn og glæde for mange af områdets beboere. Dem vil vi sikre ved at give rum og plads til eksisterende, samt understøtte og sikre nye initiativer.

Vi kan fungere som bindeled mellem områdets foreninger og kommunalpolitikerne, ligesom vi også kan hjælpe til i udviklings- og opstartsfaser, der fx kræver økonomisk understøttelse.

Vi ønsker at gå i dialog, for derigennem at skabe nye fællesskaber, til gavn for den enkelte forening eller klub. Vi vil skabe rum, både til det kendte og det, der ikke er andre steder.

 • Sydfalster Lokalråd vil understøtte aktiviteterne i og omkring Byens Hus.
  Vi vil kæmpe for en bevaring af byens Borgerservice, bibliotek, skole og  daginstitutioner. Kommunalpolitikerne har besluttet at samle byens kommunale tilbud på Sydfalster skole, der dermed gøres til Byens Hus. I det arbejde vil vi sikre at samlingen bliver til gavn for alle områdets beboere, samt at serviceniveauet fastholdes eller højnes.
 • Sydfalster Lokalråd vil understøtte områdets bosætning, foreningsliv, erhvervsliv og det kulturelle liv i området.
  Vi vil deltage med hjælp til at koordinere arrangementer, samt fremme samarbejdet i forbindelse med gennemførelse af større lokale arrangementer. Og alt dette ønskes gennemført i tæt samarbejde med de andre lokalråd i Sydfalster-området, samt diverse beboerforeninger og grundejerforeninger.
 • Hvad har vi allerede gjort?
  Siden oprettelsen i efteråret 2016 har vi allerede hjulpet flere foreninger på vej. Det har vi gjort gennem rådgivning, bl.a. indenfor foreningsoprettelse, lokaleleje og økonomisk understøttelse.

Derudover har vi sikret en renovering af skolegården på Sydfalster skole, som vil blive til gavn for alle områdets beboere, når skolen omdannes til Byens Hus.